Hydraulické a pneumatické tesnenia

– tesnenia pre hydraulické a pneumatické priamočiare motory a iný translačný pohyb
– tesnenia prevodoviek a iných zariadení s rotačným pohybom

Cieľom kompletných technických riešení je individuálnym prístupom zamedziť únikom pracovného média a vysokou životnosťou a spoľahlivosťou tesniacich komponentov dlhodobo zabezpečiť bezporuchový chod hydraulických a pneumatických priamočiarych motorov, prevodoviek, strojov a technologických zariadení.

Materiály a design tesniacich komponentov
Široká škála materiálov tesniacich komponentov / 80 druhov základných materiálov / s množstvom designových tvarov / 150 rôznych tvarov / umožňuje optimálne technické riešenie pre štandardné i náročnejšie prevádzkové podmienky. Jednotlivé materiály tesniacich komponentov v kombinácii s kvalitným designom tesnení zabezpečujú dlhodobo a spoľahlivo tesnosť pneumatických zariadení, vodnej hydrauliky, olejovej hydrauliky i zariadení pracujúcich v chemicky náročnom prostredí.

Delené tesniace komponenty
Delené tesniace komponenty pre hydraulické a pneumatické priamočiare motory /a iný translačný pohyb/ výrazne redukujú čas a náklady na výmenu tesnení. Delené rotačné tesnenia prevodoviek /a iných rotačných zariadení / umožňujú ich rýchlu a efektívnu výmenu.

Aplikačné možnosti v rôznych priemyselných odvetviach
– pretesnenie hydraulických a pneumatických priamočiarych motorov, prevodoviek,   strojov a technologických zariadení,
– renovácie a opravy hydraulických a pneumatických priamočiarych motorov,   prevodoviek, strojov a technologických zariadení,
– technický návrh a výroba nových hydraulických a pneumatických valcov podľa   požiadaviek.