Nukleárny program

Technologické zariadenia primárneho okruhu v atómových elektrárňach sú vo väčšine prípadov zhotovené z nerezovej ocele. Nádrže, ktoré sú vybetónované sú vystlané nerezovou oblicovkou.

Počas odstávok a následne vykonaných kontrolách zvarov nerezových oblicoviek bolo zistené, že realizované zvary majú neprievar koreňa, čoho následkom sú úniky kvapalného média.

Systém na pretesnenie zvarových spojov nerezových oblicoviek spĺňa náročné požiadavky legislatívy a prevádzky atómových elektrární.

Tento systém bol odskúšaný a schválený štátnymi orgánmi Jadrového dozoru a Národným inšpektorátom práce ako systém ochrany zvarovaných nerezových spojov proti únikom aktívnych kvapalín. Technológia viacvrstvového náteru na utesnenie zvarových spojov je chránená úžitkovým vzorom, ktorý nám bol pridelený Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť dáva záruky, počas ktorých poskytuje úplný záručný a pozáručný servis s technickými kontrolami a opravami.

Uvedený systém :
– niekoľkonásobne odoláva jadrovému žiareniu,
– je veľmi ľahko dekontaminovateľný,
– jeho účinnosť proti únikom aktívnych kvapalín je 100%,
– minimalizuje čas potrebný na opravu netesností,
– je mimoriadne kompaktný a v prípade oddelenia od základného materiálu tento   neodpadne a nekontaminuje okolie.

V priebehu rokov 1999 – 2009 bolo zrealizovaných cca 5 050 bm pretesnenia zvarových spojov a cca 3 000 m2 ošetrenia oceľových plôch v primárnom okruhu jadrových elektrární.