Tesniaci program

Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré je potrebné vyriešiť, je dlhodobá bezproblémová činnosť technologických zariadení. V súčasných moderných priemyselných závodoch sú v prevádzke tisícky tesniacich uzlov. Na základe dlhodobých štatistík až 80% výpadkov vo výrobe spôsobuje porucha tesniaceho uzla, ktorej sa dá predísť analýzou stavu tesniacich uzlov a preventívnym pretesnením problematických uzlov.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné použiť vysoko kvalitné a zároveň ekologické materiály s dlhodobou životnosťou.

Naša spoločnosť Vám tieto riešenia ponúka prostredníctvom renomovaných zahraničných výrobcov tesniacich materiálov.

Sortiment tvoria :
– tesniace šnúry
– ploché tesniace krúžky
– ploché tesnenia
– hrebeňové tesnenia
– mechanické upchávky
– škrtiace puzdro Spiral Trac™
– systém Live Loading
– injekčný čerpadlový systém

Tesniace šnúry
Zo širokého sortimentu šnúr Vám navrhneme riešenie v závislosti od druhu zariadenia a prevádzkových podmienok, v ktorých zariadenie pracuje.

Ploché tesniace krúžky sú podľa presných požiadaviek zariadení vyrábané na priamy pokyn údržbárskych tímov. Sortiment materiálov, ako aj rozmery umožňujú pokryť v podstate všetky priemyselné odvetvia.

Ploché tesnenia zabezpečujú dokonalú tesnosť rozoberateľných spojov. Nové materiály a technické know-how umožňujú dosiahnuť zaručenú tesnosť a bezúnikovosť tesniaceho uzla na vopred určený časový horizont. Sú vyrábané z nasledovných materiálov:

– na báze organických látok s anorganickými plnivami tiež nazývané
  vláknito-elastomérove
– na báze PTFE, a to buď PTFE+plnivá, alebo expandovaný PTFE
– na báze grafitu

Hrebeňové tesnenia
Hrebeňové tesnenia MITeS sú tesnením novej generácie, kde sú využité jedinečné fyzikálno-chemické vlastnosti expandovaného grafitu a hrebeňa so špeciálnym, zvlášť na tento účel vyvinutým profilom. Prednosťou tohto tesnenia je možnosť jeho renovácie. Oceľový hrebeňový profil je použiteľný prakticky neobmedzene. Vymieňa sa len grafitová fólia. Tieto tesnenia sú nasadzované na najkritickejšie tesniace uzly aj v atómových elektrárňach.

Modifikáciu hrebeňového profilu s použitím bezazbestového tesnenia Frenzelit® je možné použiť na tesnenie olejových systémov. Jedinečné vlastnosti tohto tesnenia zabraňujú penetrácii uhľovodíkových zložiek na povrch tesniaceho uzla.

Mechanické upchávky
Kritickým bodom vo výrobných prevádzkach sú rotujúce tesniace uzly, t.j. čerpadlá a miešadlá. Rad mechanických upchávok Vám poskytne optimálne riešenie Vašich problémov s únikom médií resp. so znečisťovaním životného prostredia. Mechanické upchávky taktiež skracujú časy odstávok a predlžujú medziodstávkové obdobia.

Škrtiace púzdro Spiral Trac™
Jedinečné patentové riešenie, ktoré využíva vplyv hydraulických síl v upchávkovej komore na okamžité odstránenie všetkých pevných látok a umožňuje prevádzku čerpadla bez použitia preplachu resp. s minimálnym preplachom.

Systém Live Loading
Pre utesnenie vretena je potrebné vyplniť hlbokú utesňovaciu komoru a v súčasnosti je potrebné použiť 8 až 22 tesniacich krúžkov. Pri novej montážnej metóde sa používa výrazne menší počet komponentov. Použitím tesniaceho systému „Live Loading“ zabránite únikom na armatúre, prispejete k zvýšeniu prevádzkovej spo- ľahlivosti armatúry, znížite trenie na vretene a dosiahnete garantovanú tesnosť na presne definované časové obdobie, ktoré v súčasnosti dosahuje až 8 rokov.

Injekčný čerpadlový systém
Tento systém sa používa hlavne v oblasti potravinárstva, dodávky pitnej a technickej vody, čerpania odpadovej vody a kondenzátu v papierenskom priemysle. Najväčšou výhodou tohto systému je možnosť utesnenia čerpadla bez jeho odstavenia.