O spoločnosti

CHESTREAL PROGRESS a.s. je spoločnosť, ktorá pokračuje a napreduje v úspešnej tradícii spoločnosti Chestreal a.s. založenej v roku 1996, ktorá sa stala za dobu svojho pôsobenia spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetky odvetvia priemyslu v oblasti vzduchotechniky, strojnej a stavebnej údržby. Mnohoročné úspechy znamenajú pre našich odberateľov záruku použitia špičkových materiálov, osvedčených technologických postupov a procesov, ktoré predstavujú svetovú triedu v oblasti environmentálnej údržby priemyselných objektov a zariadení.

S vysokokvalifikovanými pracovníkmi ponúkame zákazníkovi pri zistení problému v oblasti údržby:

• analýzu skutkového stavu
• výber finančne a technicky optimálneho riešenia
• vypracovanie technologických postupov pri zohľadnení optimalizácie nákladov
• vypracovanie technickej alebo projekčnej dokumentácie
• realizáciu prác
• dodávku kvalitných, osvedčených a certifikovaných materiálov a produktov
• spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie
• záruku na kvalitu dodaných výrobkov, materiálov a zrealizovaných prác
• záručný a pozáručný servis

Našu činnosť zabezpečujú divízie:

• divízia filtrácie vzduchu
• divízia ochrany betónu
• divízia ochrany kovov

Divízia vzduchotechniky zabezpečuje produkty a služby najmä prostredníctvom nemeckej spoločnosti Camfil, ktorá patrí k svetovej špičke v oblasti poskytovania riešení týkajúcich sa filtrácie vzduchu vo všetkých odvetviach priemyslu, vrátane atómových elektrární.

Divízia ochrany betónu v oblasti sanácie betónových konštrukcií a podláh ponúkame služby v oblastiach:

– Reprofilácia a izolácia betónových konštrukcií, ktorých cieľom je utesnenie betónu voči prieniku kvapalín a plynov, pri súčasnom zachovaní schopnosti betónu zbavovať sa zbytkovej vlhkosti poškodených betónových konštrukcií
– Sekundárna ochrana betónových konštrukcií a podláh náterom a metódou liatia vrátane zlepšenia ich fyzikálno-mechanických a estetických vlastností a odolnosti voči mechanickému zaťaženiu a chemickým vplyvom. Oprava a izolácia dilatácií betónových blokov

Divízia ochrany kovov ponúka najprogresívnejšie a najefektívnejšie činnosti pri oprave a ochrane kovov pred koróziou, eróziou, abráziou, kavitáciou a chemickými vplyvmi. V tejto oblasti je možné z dlhodobejšieho hľadiska ušetriť podstatnú časť pri údržbe strojných a technologických zariadení.