Progresívne technológie

Bezprašné otryskávanie technológiou „SPONGE – JET“

Veľa technológií pred konečnou povrchovou úpravou pri realizácii strojnej a stavebnej údržby používa na prípravu povrchov otryskávanie. Klasické otryskávacie metódy majú radu nevýhod, ktoré rieši technológia abrazívneho otryskávania bezprašnou metódou s možnosťou recyklácie otryskávacieho média.

Pri použití tejto čistej, suchej a nízkoprašnej metódy sa redukuje:
– 90% prachu,
– 90% odrazu,
– 90% odpadu.

Celý systém otryskávania pozostáva z:
– dávkovacej jednotky
– triediča otryskávacieho média
– otryskávacieho média
– zdroja stlačeného vzduchu

Pneumatický riadiaci panel na dávkovacej jednotke umožňuje presné nastavenie otryskávacieho tlaku a množstvo otryskávacieho média, dávkovaného do prúdu vzduchu. Médium sa po otryskaní zozbiera a roztriedi v elektrickom alebo pneumatickom triediči. Až 94% média je po každom otryskávacom cykle znovu použiteľné. Aby bol efekt otryskávania čo najoptimálnejší a najekonomickejší, je potrebné zvoliť vhodné médium podľa zrnitosti abrazíva. Jednotlivé druhy média sú odlíšené farebne.

Otryskávanie je možné použiť na nasledovné povrchy :
– nerezová oceľ,
– konštrukčná oceľ,
– betón,
– hliník,
– farebné kovy,
– keramika,
– drevo,
– plasty.

Hlavnými výhodami tejto technológie je :
– po dopade otryskávacieho média na povrch sa absorbuje kolízna energia, častice   média odstránia náter a povrch sa vyprofiluje,
– častice média zachytia väčšinu toho, čo by za normálnych podmienok   predstavovalo vzduchom šírený prach,
– na povrchu nevzniká statická energia,
– nízky odskok média a jednoduchšie krytovanie pracovného priestoru.
– možnosť vykonávať v blízkosti iné činnosti,
– nízka miera únavy a zranení obsluhy,
– nižšie objemy použitého média vďaka recyklácii,
– nižšie prepravné náklady,
– nižšie náklady na likvidáciu odpadu,
– nižšie celkové náklady na prácu.

Použitie uvedenej metódy prípravy povrchu je možné vo všetkých priemyselných odvetviach.

Naša spoločnosť Vám ponúka:
– služby a poradenstvo s vykonaním požadovaných prác,
– subdodávateľské služby v rámci strojných a stavebných rekonštrukcií,
– predaj otryskávacieho zariadenia,
– leasing otryskávacieho zariadenia.