Produkty pre údržbu

Naša spoločnosť ponúka širokú škálu produktov pre údržbu, ktoré zabezpečia kvalitnú prevádzku v procese obrábania, odstraňovania nečistôt alebo nežiaducich látok z povrchov, mazanie zariadení pre všeobecné ale aj špeciálne použitie.

Môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich skupín:
– kovoobrábacie kvapaliny
– čistiace a odmasťovacie látky
– mazadlá
– špeciálne prípravky pre údržbu

Kovoobrábacie kvapaliny
Tvorí rad servisných a špeciálnych výrobkov na rezanie závitov, mazanie, čistenie a ochranu proti korózii.

Hlavnými výhodami kovoobrábacích kvapalín sú :
– hospodárna užívateľská koncentrácia,
– dlhá životnosť,
– vysoká mazacia schopnosť a ochrana proti korózii,
– vysoká bakteriologická stabilita,
– vysoká stabilita vo veľmi tvrdej vode,
– nízka tvorba hmly a nízka penivosť,
– možnosť recyklácie,
– jednoduché odstraňovanie,
– dermatologicky testované.

Čistiace a odmasťovacie látky
Na priemysel je obrovský tlak, aby obmedzil resp. zrušil používanie chemikálií ochudobňujúcich ozón. Hlavnými vinníkmi v čistiacom priemysle sú trichlóretán a freóny.

Ponúkame prostriedky, ktoré uvedené zložky neobsahujú:

– vodou riediteľné čistiace a odmasťovacie prostriedky a špeciálne čistiace zariadenia
– čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze organických látok, ktoré neznižujú   obsah ozónu.

Mazadlá
Aby nedošlo k poruchovým stavom a zbytočným odstávkam zariadení, je potrebné:
– používať správne mazadlo,
– aplikovať ho na správne miesto,
– používať správne množstvo,
– mazať v správny čas.

Je možnosť si vybrať zo širokého sortimentu mazadiel:
– kvapalné – na báze minerálnych olejov s vysokou penetračnou schopnosťou a   priľnavosťou k povrchu,
    – na báze syntetických olejov,
    – na báze živočíšnych a rastlinných olejov,
– polotuhé – vazelíny sú v podstate oleje s prídavkom zahusťovacieho činidla,
– tuhé – suspenzie základného oleja s aktívnymi látkami ako grafit, sírnik molybdénu,   teflón, oxid zinočnatý, meď a olovo.

Špeciálne prípravky pre údržbu

Najväčšou výhodou je, že šetria váš čas a sú šetrné k zariadeniam:
– protizáderové pasty sú špeciálne tuhé mazadlá, ktoré zabezpečujú vyvážený   koeficient trenia na skrutkových spojoch a slúžia na bezproblémové rozobratie a   zloženie skrutkových spojov aj po niekoľkoročnom používaní,
– teflónové tvarovateľné tesnenia na prírubové spoje a deliacie roviny,
– uvolňovače skrutiek, odstraňovače vlhkosti, čističe elektrických, komponentov a   podobne.