Naše služby

Vzduchové filtre

Kvalitné vzduchové filtre

Ochrana betónu a podláh

Primárna a sekundárna ochrana betónových konštrukcií a stavieb

Ochrana kovov

Ochrana kovových konštrukcií a strojnotechnologických zariadení

 

O spoločnosti

CHESTREAL PROGRESS a.s. je spoločnosť, ktorá pokračuje a napreduje v úspešnej tradícii spoločnosti Chestreal a.s. založenej v roku1996, ktorá sa stala za dobu svojho pôsobenia spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetky odvetvia priemyslu v oblasti vzduchotechniky, strojnej a stavebnej údržby. Mnohoročné úspechy znamenajú pre našich odberateľov záruku použitia špičkových materiálov, osvedčených technologických postupov a procesov, ktoré predstavujú svetovú triedu v oblasti environmentálnej údržby priemyselných objektov a zariadení.

S vysokokvalifikovanými pracovníkmi ponúkame zákazníkovi pri zistení problému v oblasti údržby :

  • analýzu skutkového stavu
  • výber finančne a technicky optimálneho riešenia
  • vypracovanie technologických postupov pri zohľadnení optimalizácie nákladov
  • vypracovanie technickej alebo projekčnej dokumentácie
  • realizáciu prác
  • dodávku kvalitných, osvedčených a certifikovaných materiálov a produktov
  • spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie
  • záruku na kvalitu dodaných výrobkov, materiálov a zrealizovaných prác
  • záručný a pozáručný servis

Našu činnosť zabezpečujú divízie :

  • divízia vzduchotechniky
  • divízia ochrany betónu
  • divízia ochrany kovov

Divízia vzduchotechniky zabezpečuje produkty a služby najmä prostredníctvom nemeckej spoločnosti Camfil, ktorá patrí k svetovej špičke v oblasti poskytovania riešení týkajúcich sa filtrácie vzduchu vo všetkých odvetviach priemyslu, vrátane Atómových elektrární.

Divízia ochrany betónu v oblasti sanácie betónových konštrukcií a podláh ponúkame služby v oblastiach:

Reprofilácia a izolácia betónových konštrukcií, ktorých cieľom je utesnenie betónu voči prieniku kvapalín a plynov, pri súčasnom zachovaní schopnosti betónu zbavovať sa zbytkovej vlhkosti poškodených betónových konštrukcií

Sekundárna ochrana betónových konštrukcií a podláh náterom a metódou liatia vrátane zlepšenia ich fyzikálno-mechanických a estetických vlastností a odolnosti voči mechanickému zaťaženiu a chemickým vplyvom. Oprava a izolácia dilatácií betónových blokov

Divízia ochrany kovov ponúka najprogresívnejšie a najefektívnejšie činnosti pri oprave a ochrane kovov pred koróziou, eróziou, abráziou, kavitáciou a chemickými vplyvmi. V tejto oblasti je možné z dlhodobejšieho hľadiska ušetriť podstatnú časť pri údržbe strojných a technologických zariadení.

 

Referencie

1. Vzduchotechnika

Najvýznamnejšie realizácie a dodávky: 

2003 – 2006: AE Jaslovské Bohunice : 3. a 4. blok – Rekonštrukcia a dodávka vzduchotechnických systémov primárneho okruhu TL70, TL12 a TL71

2009 : A1 Jaslovské Bohunice – Dodávka mobilných filtračných jednotiek na postupné vyraďovanie havarovaného odstaveného bloku

2009 – 2012: AE Dukovany (ČR) : 1., 2., 3., a 4. blok Rekonštrukcia a dodávka vzduchotechnických systémov primárneho okruhu TL70, TL12 a TL70, TL73 a TL90 

2011: AE Metsamor (Arménsko): 2.blok – Dodávka 2 ks havarijních vzduchotechnických systémov typ FKKC

2011 – 2017: AE Mochovce : 3. a 4. blok- Dodávka a realizácia vzduchotechnických systémov dostavby primárneho okruhu KLC70, KLA12 a KLC71, KLC73 a KLE90

2008 – 2016: JAVYS, a.s. Dodávka vysokoúčinných HEPA filtrov a filtračných náplní prevádzkových VZT systémov slúžiacich na:

– Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom

– Prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení

– Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizácia prepráv RAO

Od roku 2003 dodávky filtrov a filtračných zariadení  do viac ako 100 podnikov z oblasti automobilového, farmaceutického, potravinárského, tlačiarenského, elektronického, chemického a strojárskeho priemyslu a taktiež v nemocniciach a klinikách kde máme podiel na trhu cca 30% s trendom ďalšieho nárastu.

Medzi najvýznamnejších odberateľov patria :

·   KIA Motors Slovakia, s.r.o.

·   PSA Peugeot Citroen Slovakia

·   VOLKSWAGEN Slovakia a.s.

·   Panasonic AVC Slovakia s.r.o.

·   Johns Manville Slovakia, a.s.

2. Ochrana betónu

Chladiace veže a komíny:

V rokoch 1993 – 1994 v spolupráci  so stavebnou fakultou  Slovenskej Technickej univerzity a fy CHESTERTON sme vyvinuli náter na ochranu betónovej konštrukcie, výsledkom, ktorého je patentovaná technológia na  reprofiláciu a sekundárnu ochranu betónových  konštrukcií chladiacich veží a komínov. Prepracované technológie umožňujú sanovanej konštrukcii naplno rozvinúť požadované mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ako napr.  priepustnosť voči vodnej pare, priepustnosť voči oxidu uhličitému, odolnosť voči UV žiareniu, vodotesnosť atď. čím sa dosiahne:

  • Zvýšenie efektívnosti výroby
  • Predĺženie životnosti železobetónovej konštrukcie

Od roku 1994 až dodnes sme opravili viac ako 750 000 m2 chladiacich veží a komínov priemyselných podnikov na Slovensku a to hlavne v oblasti energetiky, papierenského priemyslu, rafinérií a chemického priemyslu

Najvýznamnejšie realizácie :

·         Oprava dvoch buniek ventilátorových  chladiacich veží v Gumárňach Púchov – rok 1993

·        Oprava a rekoštrukcia 6 chladiacich veží (360 000m2 plášťa, bazénu, ochozu, šikmých stojok a betónovej stavby) v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 1994-2000

·         Oprava 204 m vysokého komína v Papierňach Ružomberok – rok 1995

·         Oprava 11 buniek ventilátorových  chladiacich veží v Slovnaft a.s. – rok 1996

·         Oprava 300 m vysokého komína v elektrárňach Nováky s výkonom  500 MW– rok 1996

·         Oprava 160 m vysokého komína spojená so statickým spevnením a opravou plášťa v elektrárňach Nováky – rok 1997

·         Oprava 24 buniek ventilátorových chladiacich veží v atómovej elektrárni Mochovce s výkonom 880 MW – rok 1998

·         Oprava 12 buniek ventilátorových  chladiacich veží v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice s výkonom 880 MW – rok 1998

·         Oprava 22 buniek ventilátorových chladiacich veží v  elektrárni Nováky s výkonom 500 MW – 1998-2000

·         Otryskanie železobetónovej konštrukcie chladiacej veže vysokotlakým lúčom – U.S. Steel Košice – rok 2004

·         Oprava náterov potrubí a armatúr na prívode vody do chladiacich veží 1-4 v šachtách klapiek atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice – rok 2005

·         Likvidácia 3 ks oceľových komínov – U.S.Steel Košice – rok 2006

·         Oprava komína  – U.S.Steel Košice – rok 2006

·         Obhliadky, revízia komínov – U.S. Steel Košice – 2007, 2008

·         Obnova leteckého značenia komína K6 – VETROPECK Nemšová – rok 2010

Podlahy:

Jednou z oblastí, v ktorých naša spoločnosť uplatňuje svoju filozofiu „všetko z jednej ruky“ je aj široká oblasť realizácie rekonštrukcií pôvodných a aplikácie nových podlahových systémov. Od roku 1996 naša spoločnosť zrealizovala cca. 120 000 m2 v prevádzkach s extrémnym chemickým či mechanickým pôsobením. Z hľadiska zaťaženia rozdeľujeme podlahy podľa troch stupňov zaťaženia :

·         podlahy v primárnom okruhu – zabezpečenie 100% čistoty prostredia a bezproblémovej dekontaminácii

·         podlahy strojovní – dochádza k veľkému mechanickému zaťaženiu pri odstávkach (podlaha s odolnosťou 1000 kg/cm2)

·         podlahy pod technologickými zariadeniami – samonivelačný efekt, zabránenie úniku chemických a nebezpečných látok

PRÍNOSY:

·         zníženie nákladov na údržbu

·         ochrana mobilných zariadení, zjednodušenie manipulácie

·         zvýšenie bezpečnosti pri práci

·         zvýšenie kvality a životnosti podlahy

·         zabezpečenie bezprašného prostredia

·         dôraz na ochranu životného prostredia    

Najvýznamnejšie realizácie :

·        Oprava podlahy agresívnych médií (PH 1-14) PCHZ Žilina – rok 1996 -1998

·         Oprava a údržba stavebnej povahy – podlahové plochy – JAVYS, a.s. – rok 2006

·         Rekonštrukcia podláh v halách (výtlky) – spoločnosť John Manville – rok 2004 – 2008

·         Oprava epoxidových liatych podláh v technologických objektoch v atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce  – 2002 -2017

·         Oprava vnútorného povrchu nádrže – JAVYS, a.s. – rok 2007

·         Oprava a izolácia podláh, tvorených betónovými kockami, proti dažďovej vode v skládke     hradidiel turbogenerátorov Vodnej elektrárne Mikšová   s výkonom 93 MW- rok 2008

·         Oprava podláh a obkladov – JAVYS a.s. – 2007 – 2011

·         Oprava podlahy strojovne vo vodnej elektrárni  Dubnica a oprava administratívnej budovy vodnej elektrárni Dubnica s výkonom 20 MW –rok 2008

·         Opravy liatych podláh – JAVYS a.s.– rok 2007 – 2017

·         Lokálne opravy liatych podláh – SE EBO – rok 2008

·         Oprava podláh strojovne, vstupnej haly a strojnej dielne vo Vodnej elektrárni  Kostolná 25,5 MW – rok 2008

·         Oprava kyselinovzdornej podlahy v akumulátorovni VE Hričov – rok 2009

·         Oprava podlahy spoločného olejového hospodárstva EVO II – rok 2009

·         Oprava podlahy v olejovom hospodárstve VE Nové Mesto nad Váhom – rok 2010

·         Oprava podlahy v olejovom hospodárstve VE Kostolná – rok 2010

·         Oprava podlahy v olejovom hospodárstve VE Horná Streda – rok 2010

·         Oprava podláh pod sušičkou cukru – Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď – rok 2010

·         Oprava podlahy stará baliareň – Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď – rok 2010

 

Vodné elektrárne

Špecifickosť prostredia, v ktorom pracujú vodné elektrárne, spočívajúca v permanentnom a extrémnom pôsobení vodného média, bola dôvodom pre vznik samostatnej pracovnej skupiny v rámci našej spoločnosti. Táto skupina je zameraná na identifikáciu a komplexné riešenie problémov vyplývajúcich z prevádzky vodných elektrární najmä v oblasti: hydroizolácií, sanácií, reprofilácií, antikavitačných, antiabrazívnych a antifoulingových náterov, oprava turbín, hydraulické a pneumatické tesnenia  priamočiarych motorov, prevodoviek a iných strojov a technologických zariadení s rotačným pohybom

PRÍNOSY:

·         Zníženie nákladov na údržbu

·         Skrátenie doby odstávok

·         Environmentálny aspekt

 Najvýznamnejšie realizácie :

 ·       Opravy vtokových a výtokových objektov po vypustení derivačného kanála vo vodných elektrárňach  Ladce, Ilava, Dubnica  nad Váhom, Trenčín s celkovým výkonom 61,2 MW –   zabezpečenie vodotesnosti stien kanála – rok 2006

·         Náter proti zachytávaniu rias a lastúrnikov –Slovenský vodohospodársky podnik – výrazné zníženie nákladov na čistenie, skrátenie doby odstávky o 30% – rok 2006

 ·         Oprava podlahy a tesnostné skúšky v olejovom hospodárstve vodná elektráreň Orava s výkonom 21,75MW  – zníženie environmentálnej záťaže prostredia, zníženie nákladov na údržbu o 50% – rok 2006

·         Rekonštrukcia a odvodnenie koruny vtokových veží na vodnom diele Liptovská Mara – rok 2006

·         Oprava jám pod transformátormi Čierny Váh s výkonom 735,2 MW – operatívna údržba v hodnote 3 mil.Eur/rok –  rok 2006

·         Utesnenie a izolácia chodieb vývodov ( elektro kanálov )  Čierny Váh s výkonom 735 MW – zabezpečenie vodotesnosti pracovného prostredia  – rok 2006

·         Ekologický náter podlahy v priestoroch Slovenských elektrární , a.s. Vodná elektráreň  Kráľová s výkonom 44,8 MW –  zníženie nákladov na údržbu – rok 2007

·         Oprava náterov – most medzi vežami – vtokový objekt Vodná elektráreň Liptovská Mara  s výkonom 198 MW  – operatívna údržba  – rok  2007

·         Injektáž v priestoroch veka turbíny turbogenerátora Vodná elektráreň Kostolná s výkonom 25,5 MW a turbogenerátora Vodná elektráreň Horná Streda s výkonom 25,5 MW – rok 2007

·         Vykonanie náteru konštrukcií spodnej stavby na zabránenie prichytávania  kopýtka prirasteného vo Vodnej elektrárni NOSICE s výkonom 67,5 MW – zvýšenie výkonu  zariadenia  a zníženie nákladov na čistenie, skrátenie doby odstávky o 20% – rok 2007

·         Oprava betónových konštrukcií vtokových a výtokových objektov pri vypustení derivačného kanála Madunice s výkonom 43,2 MW – zabezpečenie vodotesnosti stien kanála, zníženie počtu poruchových odstávok – rok  2007

·         Náter nástavca komory obežného kola turbíny turbogenerátora – Vodná elektráreň Gabčíkovo s výkonom 720 MW  – zvýšenie výkonu, operatívna údržba – rok 2008

·         Ošetrenie betónových a oceľových konštrukcií spodnej stavby turbogenerátora od prichytených lastúr kopýtka prirasteného a náter konštrukcií turbogenerátora na zabránenie prichytávania kopýtka prirasteného vo Vodnej elektrárni Horná Streda s výkonom 25,5 MW  – zvýšenie výkonu zariadenia, skrátenie doby odstávky – rok  2008

·         Rekonštrukcia a repasia vodojemu Dobrica v atómovej elektrárni Mochovce – zprevádzkovanie nefunkčného vodojemu     rok 2008

·         Oprava výtokových  a vtokových hradidiel Vodná elektráreň Nosice s výkonom 67,5 MW – úspora energie – rok  2008

·         Náter proti prichytávaniu kopýtka – oprava betónových a oceľových konštrukcií spodnej stavby turbogenerátora Vodná elektráreň NOSICE s výkonom 67,5 MW – výrazné zníženie nákladov na čistenie, skrátenie doby odstávky – rok 2008

·         Oprava – narovnanie základu plastovém nádrže v zemi VE Lipovec – rok 2009

·         Náter komory obežného kola turbíny TG3 – VE Čunovo – rok 2009

·         Oprava prechodu obtokového potrubia VE Liptovská Mara – rok 2009

·         Oprava podláh a šachty presiaklej vody VE Ružín II – rok 2009

·         Oprava šachty turbíny TG1 VE Lešeňová – rok 2009

·         Oprava náterov žeriavu 275 t VE Gabčíkovo – rok 2009

·         Oprava 32 kusov výtokových a vtokových hradidlových tabúl pre VE Považská Bystrica – rok 2010

·         Oprava nosných konštrukcií a krycích plechov na vtokovom objekte VE Ladce – rok 2010

·         Oprava 6 kusov výtokových hradidlových tabúl pre VE Lipovec – rok 2010

·         Náter komory turbíny vo VE Čunovo – rok 2010

 

3. Ochrana kovov

Nukleárny program :

Naša spoločnosť vyvinula patentovanú technológiu uznávanú v Európe na odstránenie netesností zvarov nerezovej oblicovky, bazénu výmeny, bazénu skladovania, univerzálneho hniezda, barbotážnych veží a žľabov, transportného koridoru a 800m3 havarijnej nádrže. Touto technológiou sme dosiahli absolútne zvýšenie bezpečnosti a životnosti najdôležitejších zariadení v primárnom okruhu a nulový únik kyseliny boritej zo zariadení. Naša spoločnosť dáva záruky, počas ktorých poskytuje úplný záručný a pozáručný servis s technickými kontrolami a opravami. V priebehu rokov 1999 – 2017 bolo zrealizovaných cca  6 500 bm pretesnenia zvarových spojov a cca  8 500 m2  ošetrenia oceľových plôch v primárnom okruhu jadrových elektrární.

PRÍNOSY :

·         Absolútne zvýšenie bezpečnosti zariadení

·         Predĺženie životnosti zariadení

·         Garantovaný nulový únik kyseliny boritej

Najvýznamnejšie realizácie :

 ·      Oprava špeciálnych náterov technologických zariadení a stavebných častí primárneho a sekundárneho okruhu v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice –  1993 -2010

·         Oprava náterov kondenzátorov a prívodných potrubí 1900,  1, 2, 3, 4 blok V1 a V2 Jaslovské Bohunice v spolupráci s fy CHESTERTON – 1993 – 1996

·         Oprava náterov technologických zariadení sekundárneho okruhu v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 2002 – 2010

·         Pretesnenie zvarových spojov bazénu výmeny špeciálnou technológiou v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 1999 – 2000

·         Pretesnenie zvarových spojov  800 m3 nádrže havárijnej zásoby kyseliny boritej – 2000 – 2001

·         Pretesnenie zvarových spojov transportného koridoru špeciálnou technológiou v atomovek elektrárni Jaslovské Bohunice – 1999 – 2001

·         Pretesnenie zvarových spojov univerzálneho hniezda špeciálnou technológiou v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 2002 – 2003

·         Pretesnenie zvarových spojov bazénu skladovania špeciálnou technológiou v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 2005

·         Stavebné práce na pretesňovaní zvarov spojovacieho koridoru – rok 2007

·         Oprava náterového systému hermetickej oblicovky stien a stropov barbotážnych žľabov v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 2001 – 2009

·         Oprava náterov oblicovky stien a stropov barbotážnych žľabov v atómovej elektrárni Mochovce – 2006 – 2017

 

4. Strojná údržba

 Široké portfólio a skúsenosti, umožňujú našej spoločnosti pracovať v oblasti údržby, kde zabezpečujeme opravu rozvodov médii, čerpadiel, armatúr, kompresorov a technologických zariadení.

 
 Najvýznamnejšie realizácie a dodávky:

 

·         Oprava rozvodov médii, čerpadiel, armatúr a kompresorov . JAVYS, a.s. – 2014 – 2016

·         Dodávka hrebeňových tesnení na pretesnenie výmenníka tepla – Martinská tepláreň – rok 2006

·         Dodávka plochých tesnení a tesnení na kľúč – Žilinská tepláreň – 2005 -2009

·         Dodávka nových hrebeňových tesnení parogenerátorov VVER 440 do atómových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce s celkovým výkonom 1800 MW – 2004 – 2010

·         Repasie hrebeňových tesnení v atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce (zníženie nákladu 1,5 mil. EUR/blok)

·       Dodávka tesnení systémom Live Loading  na utesnenie hraničných armatúr  BRUA (sekundárny okruh), rýchločinných (pohotovostných) armatúr a hlavnej uzatváracej armatúry na prívode do turbíny v atómových elektrárňach  Jaslovské Bohunice a Mochovce s výkonom 1800 MW

·         Dodávka mechanických upchávok a pretesnenie všetkých havarijných čerpadiel v atómových elektrárňach  Jaslovské Bohunice a Mochovce od roku 1996 – 2011

·         Dodávka grafitových tesniacich šnúr, plochých tesnení, tesniacich krúžkov, samotesov a tesnení na kľúč do  atómových elektrární  Jaslovské Bohunice a Mochovce od roku 1996 – 2011

 

 

 

 

Kontakt

CHESTREAL PROGRESS a.s. 
Reca 622
925 26 Reca

Slovenská Republika 

Tel.: +421 2 45 64 86 71
Fax.: +421 2 45 64 86 81 
chestrealprogress@chestreal.sk
www.chestrealprogress.sk