Ochrana betónu

Chladiace veže a komíny:

V rokoch 1993 – 1994 v spolupráci so stavebnou fakultou Slovenskej Technickej univerzity a fy CHESTERTON sme vyvinuli náter na ochranu betónovej konštrukcie, výsledkom, ktorého je patentovaná technológia na reprofiláciu a sekundárnu ochranu betónových konštrukcií chladiacich veží a komínov. Prepracované technológie umožňujú sanovanej konštrukcii naplno rozvinúť požadované mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ako napr. priepustnosť voči vodnej pare, priepustnosť voči oxidu uhličitému, odolnosť voči UV žiareniu, vodotesnosť atď. čím sa dosiahne:
– Zvýšenie efektívnosti výroby
– Predĺženie životnosti železobetónovej konštrukcie

Od roku 1994 až dodnes sme opravili viac ako 750 000 m2 chladiacich veží a komínov priemyselných podnikov na Slovensku a to hlavne v oblasti energetiky, papierenského priemyslu, rafinérií a chemického priemyslu

Najvýznamnejšie realizácie:
· Oprava dvoch buniek ventilátorových chladiacich veží v Gumárňach Púchov – rok 1993
· Oprava a rekoštrukcia 6 chladiacich veží (360 000m2 plášťa, bazénu, ochozu, šikmých stojok a betónovej stavby) v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 1994-2000
· Oprava 204 m vysokého komína v Papierňach Ružomberok – rok 1995
· Oprava 11 buniek ventilátorových chladiacich veží v Slovnaft a.s. – rok 1996
· Oprava 300 m vysokého komína v elektrárňach Nováky s výkonom 500 MW– rok 1996
· Oprava 160 m vysokého komína spojená so statickým spevnením a opravou plášťa v elektrárňach Nováky – rok 1997
· Oprava 24 buniek ventilátorových chladiacich veží v atómovej elektrárni Mochovce s výkonom 880 MW – rok 1998
· Oprava 12 buniek ventilátorových chladiacich veží v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice s výkonom 880 MW – rok 1998
· Oprava 22 buniek ventilátorových chladiacich veží v elektrárni Nováky s výkonom 500 MW – 1998-2000
· Otryskanie železobetónovej konštrukcie chladiacej veže vysokotlakým lúčom – U.S. Steel Košice – rok 2004
· Oprava náterov potrubí a armatúr na prívode vody do chladiacich veží 1-4 v šachtách klapiek atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice – rok 2005
· Likvidácia 3 ks oceľových komínov – U.S.Steel Košice – rok 2006
· Oprava komína – U.S.Steel Košice – rok 2006
· Obhliadky, revízia komínov – U.S. Steel Košice – 2007, 2008
· Obnova leteckého značenia komína K6 – VETROPECK Nemšová – rok 2010

Podlahy:

Jednou z oblastí, v ktorých naša spoločnosť uplatňuje svoju filozofiu „všetko z jednej ruky“ je aj široká oblasť realizácie rekonštrukcií pôvodných a aplikácie nových podlahových systémov. Od roku 1996 naša spoločnosť zrealizovala cca. 120 000 m2 v prevádzkach s extrémnym chemickým či mechanickým pôsobením. Z hľadiska zaťaženia rozdeľujeme podlahy podľa troch stupňov zaťaženia:
· podlahy v primárnom okruhu – zabezpečenie 100% čistoty prostredia a bezproblémovej dekontaminácii
· podlahy strojovní – dochádza k veľkému mechanickému zaťaženiu pri odstávkach (podlaha s odolnosťou 1000 kg/cm2)
· podlahy pod technologickými zariadeniami – samonivelačný efekt, zabránenie úniku chemických a nebezpečných látok

PRÍNOSY:
· zníženie nákladov na údržbu
· ochrana mobilných zariadení, zjednodušenie manipulácie
· zvýšenie bezpečnosti pri práci
· zvýšenie kvality a životnosti podlahy
· zabezpečenie bezprašného prostredia
· dôraz na ochranu životného prostredia

Najvýznamnejšie realizácie :
· Oprava podlahy agresívnych médií (PH 1-14) PCHZ Žilina – rok 1996 -1998
· Oprava a údržba stavebnej povahy – podlahové plochy – JAVYS, a.s. – rok 2006
· Rekonštrukcia podláh v halách (výtlky) – spoločnosť John Manville – rok 2004 – 2008
· Oprava epoxidových liatych podláh v technologických objektoch v atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce – 2002 -2017
· Oprava vnútorného povrchu nádrže – JAVYS, a.s. – rok 2007
· Oprava a izolácia podláh, tvorených betónovými kockami, proti dažďovej vode v skládke hradidiel turbogenerátorov Vodnej elektrárne Mikšová s výkonom 93 MW- rok 2008
· Oprava podláh a obkladov – JAVYS a.s. – 2007 – 2011
· Oprava podlahy strojovne vo vodnej elektrárni Dubnica a oprava administratívnej budovy vodnej elektrárni Dubnica s výkonom 20 MW –rok 2008
· Opravy liatych podláh – JAVYS a.s.– rok 2007 – 2017
· Lokálne opravy liatych podláh – SE EBO – rok 2008
· Oprava podláh strojovne, vstupnej haly a strojnej dielne vo Vodnej elektrárni Kostolná 25,5 MW – rok 2008
· Oprava kyselinovzdornej podlahy v akumulátorovni VE Hričov – rok 2009
· Oprava podlahy spoločného olejového hospodárstva EVO II – rok 2009
· Oprava podlahy v olejovom hospodárstve VE Nové Mesto nad Váhom – rok 2010
· Oprava podlahy v olejovom hospodárstve VE Kostolná – rok 2010
· Oprava podlahy v olejovom hospodárstve VE Horná Streda – rok 2010
· Oprava podláh pod sušičkou cukru – Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď – rok 2010
· Oprava podlahy stará baliareň – Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď – rok 2010

Vodné elektrárne

Špecifickosť prostredia, v ktorom pracujú vodné elektrárne, spočívajúca v permanentnom a extrémnom pôsobení vodného média, bola dôvodom pre vznik samostatnej pracovnej skupiny v rámci našej spoločnosti. Táto skupina je zameraná na identifikáciu a komplexné riešenie problémov vyplývajúcich z prevádzky vodných elektrární najmä v oblasti: hydroizolácií, sanácií, reprofilácií, antikavitačných, antiabrazívnych a antifoulingových náterov, oprava turbín, hydraulické a pneumatické tesnenia priamočiarych motorov, prevodoviek a iných strojov a technologických zariadení s rotačným pohybom

PRÍNOSY:
· Zníženie nákladov na údržbu
· Skrátenie doby odstávok
· Environmentálny aspekt

Najvýznamnejšie realizácie:
· Opravy vtokových a výtokových objektov po vypustení derivačného kanála vo vodných elektrárňach Ladce, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín s celkovým výkonom 61,2 MW – zabezpečenie vodotesnosti stien kanála – rok 2006
· Náter proti zachytávaniu rias a lastúrnikov –Slovenský vodohospodársky podnik – výrazné zníženie nákladov na čistenie, skrátenie doby odstávky o 30% – rok 2006
· Oprava podlahy a tesnostné skúšky v olejovom hospodárstve vodná elektráreň Orava s výkonom 21,75MW – zníženie environmentálnej záťaže prostredia, zníženie nákladov na údržbu o 50% – rok 2006
· Rekonštrukcia a odvodnenie koruny vtokových veží na vodnom diele Liptovská Mara – rok 2006
· Oprava jám pod transformátormi Čierny Váh s výkonom 735,2 MW – operatívna údržba v hodnote 3 mil.Eur/rok – rok 2006
· Utesnenie a izolácia chodieb vývodov ( elektro kanálov ) Čierny Váh s výkonom 735 MW – zabezpečenie vodotesnosti pracovného prostredia – rok 2006
· Ekologický náter podlahy v priestoroch Slovenských elektrární , a.s. Vodná elektráreň Kráľová s výkonom 44,8 MW – zníženie nákladov na údržbu – rok 2007
· Oprava náterov – most medzi vežami – vtokový objekt Vodná elektráreň Liptovská Mara s výkonom 198 MW – operatívna údržba – rok 2007
· Injektáž v priestoroch veka turbíny turbogenerátora Vodná elektráreň Kostolná s výkonom 25,5 MW a turbogenerátora Vodná elektráreň Horná Streda s výkonom 25,5 MW – rok 2007
· Vykonanie náteru konštrukcií spodnej stavby na zabránenie prichytávania kopýtka prirasteného vo Vodnej elektrárni NOSICE s výkonom 67,5 MW – zvýšenie výkonu zariadenia a zníženie nákladov na čistenie, skrátenie doby odstávky o 20% – rok 2007
· Oprava betónových konštrukcií vtokových a výtokových objektov pri vypustení derivačného kanála Madunice s výkonom 43,2 MW – zabezpečenie vodotesnosti stien kanála, zníženie počtu poruchových odstávok – rok 2007
· Náter nástavca komory obežného kola turbíny turbogenerátora – Vodná elektráreň Gabčíkovo s výkonom 720 MW – zvýšenie výkonu, operatívna údržba – rok 2008
· Ošetrenie betónových a oceľových konštrukcií spodnej stavby turbogenerátora od prichytených lastúr kopýtka prirasteného a náter konštrukcií turbogenerátora na zabránenie prichytávania kopýtka prirasteného vo Vodnej elektrárni Horná Streda s výkonom 25,5 MW – zvýšenie výkonu zariadenia, skrátenie doby odstávky – rok 2008
· Rekonštrukcia a repasia vodojemu Dobrica v atómovej elektrárni Mochovce – zprevádzkovanie nefunkčného vodojemu – rok 2008
· Oprava výtokových a vtokových hradidiel Vodná elektráreň Nosice s výkonom 67,5 MW – úspora energie – rok 2008
· Náter proti prichytávaniu kopýtka – oprava betónových a oceľových konštrukcií spodnej stavby turbogenerátora Vodná elektráreň NOSICE s výkonom 67,5 MW – výrazné zníženie nákladov na čistenie, skrátenie doby odstávky – rok 2008
· Oprava – narovnanie základu plastovém nádrže v zemi VE Lipovec – rok 2009
· Náter komory obežného kola turbíny TG3 – VE Čunovo – rok 2009
· Oprava prechodu obtokového potrubia VE Liptovská Mara – rok 2009
· Oprava podláh a šachty presiaklej vody VE Ružín II – rok 2009
· Oprava šachty turbíny TG1 VE Lešeňová – rok 2009
· Oprava náterov žeriavu 275 t VE Gabčíkovo – rok 2009
· Oprava 32 kusov výtokových a vtokových hradidlových tabúl pre VE Považská Bystrica – rok 2010
· Oprava nosných konštrukcií a krycích plechov na vtokovom objekte VE Ladce – rok 2010
· Oprava 6 kusov výtokových hradidlových tabúl pre VE Lipovec – rok 2010
· Náter komory turbíny vo VE Čunovo – rok 2010