Ochrana kovov

Nukleárny program:
Naša spoločnosť vyvinula patentovanú technológiu uznávanú v Európe na odstránenie netesností zvarov nerezovej oblicovky, bazénu výmeny, bazénu skladovania, univerzálneho hniezda, barbotážnych veží a žľabov, transportného koridoru a 800m3 havarijnej nádrže. Touto technológiou sme dosiahli absolútne zvýšenie bezpečnosti a životnosti najdôležitejších zariadení v primárnom okruhu a nulový únik kyseliny boritej zo zariadení. Naša spoločnosť dáva záruky, počas ktorých poskytuje úplný záručný a pozáručný servis s technickými kontrolami a opravami. V priebehu rokov 1999 – 2017 bolo zrealizovaných cca 6 500 bm pretesnenia zvarových spojov a cca 8 500 m2 ošetrenia oceľových plôch v primárnom okruhu jadrových elektrární.

PRÍNOSY:
· Absolútne zvýšenie bezpečnosti zariadení
· Predĺženie životnosti zariadení
· Garantovaný nulový únik kyseliny boritej

Najvýznamnejšie realizácie :
· Oprava špeciálnych náterov technologických zariadení a stavebných častí primárneho a sekundárneho okruhu v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 1993 -2010
· Oprava náterov kondenzátorov a prívodných potrubí ᶲ1900, 1, 2, 3, 4 blok V1 a V2 Jaslovské Bohunice v spolupráci s fy CHESTERTON – 1993 – 1996
· Oprava náterov technologických zariadení sekundárneho okruhu v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 2002 – 2010
· Pretesnenie zvarových spojov bazénu výmeny špeciálnou technológiou v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 1999 – 2000
· Pretesnenie zvarových spojov 800 m3 nádrže havárijnej zásoby kyseliny boritej – 2000 – 2001
· Pretesnenie zvarových spojov transportného koridoru špeciálnou technológiou v atomovek elektrárni Jaslovské Bohunice – 1999 – 2001
· Pretesnenie zvarových spojov univerzálneho hniezda špeciálnou technológiou v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 2002 – 2003
· Pretesnenie zvarových spojov bazénu skladovania špeciálnou technológiou v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 2005
· Stavebné práce na pretesňovaní zvarov spojovacieho koridoru – rok 2007
· Oprava náterového systému hermetickej oblicovky stien a stropov barbotážnych žľabov v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice – 2001 – 2009
· Oprava náterov oblicovky stien a stropov barbotážnych žľabov v atómovej elektrárni Mochovce – 2006 – 2017