Strojná údržba

Široké portfólio a skúsenosti, umožňujú našej spoločnosti pracovať v oblasti údržby, kde zabezpečujeme opravu rozvodov médii, čerpadiel, armatúr, kompresorov a technologických zariadení.

Najvýznamnejšie realizácie a dodávky:
· Oprava rozvodov médii, čerpadiel, armatúr a kompresorov . JAVYS, a.s. – 2014 – 2016
· Dodávka hrebeňových tesnení na pretesnenie výmenníka tepla – Martinská tepláreň – rok 2006
· Dodávka plochých tesnení a tesnení na kľúč – Žilinská tepláreň – 2005 -2009
· Dodávka nových hrebeňových tesnení parogenerátorov VVER 440 do atómových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce s celkovým výkonom 1800 MW – 2004 – 2010
· Repasie hrebeňových tesnení v atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce (zníženie nákladu 1,5 mil. EUR/blok)
· Dodávka tesnení systémom Live Loading na utesnenie hraničných armatúr BRUA (sekundárny okruh), rýchločinných (pohotovostných) armatúr a hlavnej uzatváracej armatúry na prívode do turbíny v atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce s výkonom 1800 MW
· Dodávka mechanických upchávok a pretesnenie všetkých havarijných čerpadiel v atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce od roku 1996 – 2011
· Dodávka grafitových tesniacich šnúr, plochých tesnení, tesniacich krúžkov, samotesov a tesnení na kľúč do atómových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce od roku 1996 – 2011