Filtrácia vzduchu

Od roku 2003 dodávky filtrov a filtračných zariadení do viac ako 100 podnikov z oblasti automobilového, farmaceutického, potravinárskeho, tlačiarenskeho, elektronického, chemického a strojárskeho priemyslu a taktiež v nemocniciach a klinikách, kde máme podiel na trhu cca 30% s trendom ďalšieho rastu.

Najvýznamnejšie realizácie a dodávky:
2003 – súčasnosť : JAVYS, a.s., AE Jaslovské Bohunice, AE Mochovce, AE Dukovany ČR
Dodávka vysokoúčinných HEPA filtrov a filtračných náplní prevádzkových VZT systémov, vrátane špecifických riešení slúžiacich na:
– nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
– prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení
– nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizácia prepráv rádioaktívneho odpadu

2003 – 2006: AE Jaslovské Bohunice 3. a 4. blok
Rekonštrukcia a dodávka vzduchotechnických systémov primárneho okruhu TL70, TL12 a TL71

2008: AE Jaslovské Bohunice V1
Dodávka mobilného filtračného zariadenia na zachytávanie rádioaktívneho jódu a aerosólov

2009: AE Jaslovské Bohunice V1,V2 a AE Mochovce
Rekonštrukcia prívodných VZT jednotiek

2009: JAVYS a.s.
Dodávka mobilného filtračného zariadenia na zachytávanie rádioaktívnych aerosólov s kontinuálnym sledovaním dávkového príkonu a zanesenia filtrov.

2009 – 2019: A1 Jaslovské Bohunice
Dodávka mobilných filtračných jednotiek na postupné vyraďovanie havarovaného odstaveného bloku

2009 – 2012: AE Dukovany (ČR) 1., 2., 3., a 4. blok
Rekonštrukcia a dodávka vzduchotechnických systémov primárneho okruhu TL70, TL12 a TL70, TL73 a TL90

2011: AE Metsamor (Arménsko):2.blok
Dodávka 2 ks havarijných vzduchotechnických systémov typ FKKC

2011 – 2018: AE Mochovce – dostavba 3. a 4. Blok
Dodávka a realizácia vzduchotechnických systémov dostavby primárneho okruhu KLC70, KLA12 a KLC71, KLC73 a KLE90

2019: A1, V1 Jaslovské Bohunice
Dodávka regeneračných filtrov CAMFIL APC Gold Series GS 24 a GS 32 – filtrácia pri likvidácii PG a pretavby kovových RaO

2019: A1 Jaslovské Bohunice
Dodávka 8 ks mobilných filtračných jednotiek na postupné vyraďovanie havarovaného odstaveného bloku